Hem » Produkter > Övrigt > Skyddsmask

Skyddsmask

Med utandningsventil skyddsnivå FFP2.

- För borrning av cement, trä, stål, färg, lack, rostskyddande beläggningar och kvartssten.

- För kylande smörjmedel.

- För svetsning av konstruktionsstål, zink och lödning.

- Vid besprutning med bekämpningsmedel.

- För bearbetning av glas- och mineralfiber.

- Hjälper vid allergier mot mjöldamm/mögelsporer.

- För hantering av mögel, svampsporer och bakterier (riskklass 2).