Hem » Produkter > Övrigt > Skyddsmask

Skyddsmask

Med utandningsventil skyddsnivå FFP2

För borrning av cement, trä, stål, färg, lack, rostskyddande beläggningar och kvartssten

För kylande smörjmedel

För svetsning av konstruktionsstål, zink och lödning

Vid besprutning med bekämpningsmedel

För bearbetning av glas- och mineralfiber

Hjälper vid allergier mot mjöldamm/mögelsporer

För hantering av mögel, svampsporer och bakterier (riskklass 2)